ภาพถ่ายสถานการณ์น้ำท่วม จากดาวเทียม

โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood