สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Aqua sensor MODIS ณ เวลา ๑๔.๕๕ น ของวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share


ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood