สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Terra sensor MODIS
ของวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood