สถานการณ์น้ำ​โดยดาวเทีย​ม Aqua sensor MODIS ณ เวลา ๑๔.๐๕ น ของวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Shareศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood