สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Aqua sensor MODIS ณ เวลา ๑๓.๕๕ น ของวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood