สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Terra sensor MODIS ณ เวลา ๑๐.๓๕ น ของวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share


ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood