สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Terra Sensor MODIS 250m
และ ASTER 15m (บริเวณ อยุธยา ถึง กทม.ตะวันตก) ณ เวลา 11.30 น
ของวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์ [ Part4 ]

Shareศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood