สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Terra sensor MODIS ณ เวลา ๑๐.๒๕ น ของวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood