สถานการณ์น้ำ​โดยดาวเทีย​ม Aqua sensor MODIS ณ เวลา ๑๔.๑๐ น ของวันอังคา​ร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood