สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Terra sensor MODIS ณ เวลา 14.50 น ของวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2554 โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share


ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood