สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Terra sensor MODIS ณ เวลา 10.50 น ของวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2554 โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood