สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Earth Observing 1, Advanced Land Imager (ALI) Sensor เปรียบเทียบระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [ Part1 ]โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Shareศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood