สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Earth Observing 1, Advanced Land Imager (ALI) Sensor เปรียบเทียบระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 [ Part2 ] โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share


ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood