สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Terra sensor MODIS
ณ เวลา 13.45 น ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554
โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood