สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Terra sensor MODIS ณ เวลา 12.05 น ของวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood