สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Aqua sensor MODIS
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share


ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood