สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Terra sensor MODIS ณ เวลา 11.15 น ของวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2554 โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Shareศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood