สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Terra sensor MODIS
ณ เวลา 11.00 น ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share








ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood