ภาพถ่ายสถานการณ์น้ำจากดาวเทียม NASA Earth Observing 1 sensor Advanced Land Imager (ALI)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share


[ ดูแผนที่ขนาดใหญ่ คลิก ]


ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood