สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Terra sensor MODIS ณ เวลา 11.30 น ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share


ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood