สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Terra sensor MODIS
ณ เวลา 12.10 น ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share


ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood