สถานการณ์น้ำโดยดาวเทียม Terra sensor MODIS
ณ เวลา 11.20 น ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share


ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood