สถานการณ์น้ำจากดาวเทียม ALI Time Series 2011
อยุธยา บางไทร เสนา
โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share


สถานการณ์น้ำบริเวณบางไทรดีขึ้นมาก จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำหลาก ที่เห็นในภาพวันที่ ๑๕ ตุลาคม (บนขวา) ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ในภาพ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ล่างขวา)


สถานการณ์น้ำบริเวณอยุธยาดีขึ้นมาก ภาพก่อนน้ำท่วมวันที่ ๑๑ กรกฎาคม (บนซ้าย) ถนนหลักๆเห็นชัดมาก ช่วงน้ำท่วมหนัก ภาพวันที่ ๑๕ ตุลาคม (ขวาบน)
และ ๑๓ พฤศจิกายน (ซ้ายล่าง) น้ำได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดดังที่เห็นในภาพ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ล่างขวา)
โดยสามารถสังเกตได้ภายในวงรีและสี่เหลี่ยมสีแดงเป็นต้น


อำเภอเสนายังมีน้ำท่วมอยู่ แต่ปริมาณน้ำลดลง

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood