สถานการณ์น้ำจากดาวเทียม ALI Time Series 2011
นิคมอุตสาหกรรม ไฮเทค บางปะอิน นวนคร

โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share


นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค น้ำยังท่วมขังอยู่ จะเห็นได้จาก ภาพถ่ายดาวเทียมวันที่ ๑๕ ตุลาคม (ขวาบน) ว่าปริมาณหรือระดับน้ำนั้นสูงเท่ากับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
และภาพถ่ายดาวเทียม ของวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน (ซ้ายล่าง) ได้แสดงให้เห็นว่าน้ำได้ลดลง และได้ลดลงไปอีกดังจะเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียม
ของวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน (ขวาล่าง) โดยดาวเทียม Earth Observing 1 (EO-1) ที่ถ่ายด้วยเครื่องตรวจวัด Advanced Land Imager (ALI)


นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน น้ำแห้งแล้ว จะเห็นได้จาก ภาพถ่ายดาวเทียมวันที่ ๑๕ ตุลาคม (ขวาบน) ว่าน้ำได้ไหลเข้าท่วมแล้ว และตั้งแต่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน (ซ้ายล่าง) น้ำที่ท่วมได้มีปริมาณลดลง และเกือบที่จะแห้งสนิทดังจะเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมของวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน (ขวาล่าง) โดยดาวเทียม Earth Observing 1 (EO-1) ที่ถ่ายด้วยเครื่องตรวจวัด Advanced Land Imager (ALI) โดยในกรอบสีแดงจะเห็นได้ว่าถนน เลขที่๓๔๗ ยังคงจมน้ำอยู่


นิคมอุตสาหกรรมนวนคร น้ำเริ่มแห้งแล้ว จะเห็นได้จาก ภาพถ่ายดาวเทียมวันที่ ๑๕ ตุลาคม (ขวาบน) ว่าน้ำได้ไหลเข้าท่วมแล้ว
และตั้งแต่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน (ซ้ายล่าง) น้ำที่ท่วมได้มีปริมาณลดลง และลดลงไปอีกดังจะเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมของวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน (ขวาล่าง)
โดยดาวเทียม Earth Observing 1 (EO-1) ที่ถ่ายด้วยเครื่องตรวจวัด Advanced Land Imager (ALI) โดยในกรอบสีแดงจะเห็นได้ว่าถนน เลขที่๓๔๗ ยังคงจมน้ำอยู่
ส่วนถนนสาย ๙ ได้มีน้ำเข้าท่วมโดยจะเห็นได้ในวงรีสีแดงในภาพถ่ายดาวเทียมของวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน (ซ้ายล่าง)
และแห้งลงดังจะเห็นได้ในวงรีสีแดงในภาพถ่ายดาวเทียมของวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood