สถานการณ์น้ำจากดาวเทียม ALI Time Series 2011
เชียงราก ธรรมศาสตร์ คู้สลอด สนาม golf บางไทรคันทรีคลับ

โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share


บริเวณเชียงราก และธรรมศาสตร์รังสิต น้ำยังท่วมขังอยู่บ้าง ถึงแม้ว่าภาพถ่ายดาวเทียมวันที่ ๑๕ ตุลาคม (ขวาบน) จะไม่ชัดแต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า ยังไม่มีน้ำหลากทุ่ง แต่พอมาดูที่ภาพถ่ายดาวเทียม ของวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน (ซ้ายล่าง) ได้แสดงให้เห็นว่ามีน้ำหลากทุ่ง และน้ำได้เข้าท่วมสถาบัน AIT, Science Park และ ธรรมศาสตร์รังสิต เรียบร้อยแล้ว และระดับน้ำได้ลดลงดังจะเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียม ของวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน (ขวาล่าง) โดยดาวเทียม Earth Observing 1 (EO-1) ที่ถ่ายด้วยเครื่องตรวจวัด Advanced Land Imager (ALI) โดยจะเห็นในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงว่าทางด่วนพิเศษเชียงรากบางปะอิน เหลือน้ำท่วมอยู่นิดเดียว


บริเวณคู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำยังคงท่วมทุ่งอยู่ จะเห็นได้จาก ภาพถ่ายดาวเทียมวันที่ ๕ ตุลาคม (ขวาบน) ว่าน้ำยังไม่ได้ไหลเข้าท่วม แต่ภาพถ่ายดาวเทียม วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน (ซ้ายล่าง) แสดงให้เห็นว่าน้ำทุ่งได้เข้าท่วมแล้วโดยจะเห็นว่าน้ำยังคงท่วมทุ่งอยู่ ดังจะเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมของวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน (ขวาล่าง) โดยดาวเทียม Earth Observing 1 (EO-1) ที่ถ่ายด้วยเครื่องตรวจวัด Advanced Land Imager (ALI) โดยในกรอบสีแดงจะเห็นได้ว่าสนาทgolfบางไทรคันทรีคลับไม่มีน้ำท่วม โดยสามารถป้องกันน้ำเข้าท่วมตั้งแต่ต้น ต้องขอปรบมือให้จากความสามารถในการป้องกันครั้งนี้ สุดยอดครับ

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood