สถานการณ์น้ำจากดาวเทียม ALI Time Series 2011
อยุธยา เสนา บางไทร ดอนเมือง
เปรียบเทียบระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 และ 26 พฤศจิกายน 2554 โดย ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์

Share


สถานการณ์น้ำบริเวณบางไทรดีขึ้นมาก จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำหลาก ที่เห็นในภาพถ่ายดาวเทียม วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ขวา) น้อยลงมาก


อำเภอเสนายังมีน้ำท่วมอยู่ แต่ปริมาณน้ำลดลงดังจะเห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียมของวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน (ขวา)


สถานการณ์น้ำบริเวณอยุธยาดีขึ้นมาก ในกรอบสี่เหลี่ยมแดงเล็กของภาพถ่ายดาวเทียมวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ถนนยังคงถูกน้ำท่วมอยู่ (ซ้าย) และ หลังจากนั้นสามวัน น้ำได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดดั่งจะเห็นได้ในภาพถ่ายดาวเทียมของ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ขวา) โดยน้ำไม่ท่วมบริเวณถนนในกรอบสี่เหลี่ยมแดงเล็กอีกแล้ว ส่วนบริเวณวงรีสีแดงและกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงใหญ่ ปริมาณน้ำก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเช่นกัน


ปริมาณน้ำที่สนามบินดอนเมืองลดลงแล้ว

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - Thaiflood